Festival

KORTNEBBGÅSFESTIVALEN 2021

Grunnet pågående pandemi er årets festival avlyst. Vi håper å få til mindre arrangement i stedet hvis forholdene tillater det.

Våre samarbeidspartnere: